11 มกราคม 2562 หลังฝนอากาศเปิด กรุงเทพมหานครฝุ่นลดลง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1466869

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่าสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กรุงเทพมหานคร ได้รายงานว่า พื้นที่กรุงเทพมหานครบางพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อย ประกอบกับอากาศเปิด ฝุ่นจึงฟุ้งกระจาย ทำให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้น โดยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30 ไมโครกรัม/ลบ.ม. จากค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่ง กทม.สั่งการให้สำนัก งานเขตกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างช่วยลดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง และขอความร่วมมือประชาชน หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน งดเว้นการเผาในที่โล่งทุกประเภท เช่น การเผาขยะ เผาหญ้าริมทาง.